Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

άνθρωποι / La gente

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το μωρό el hermano
el hombre
el bebé
la hermana
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση