Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

σωματικές ποιότητες / Características físicas

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
μακρύς pesado
largo
débil
liviano
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση