Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 1 / Frases cortas 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Καλή ιδέα A su servicio
Buena idea
No esta mal
Vamos
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση