Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εγώ είμαι και εγώ έχω / Ser y tener

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
Εγώ είμαι