Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εγώ είμαι και εγώ έχω / Ser y tener

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εμείς είμαστε vosotros tenéis España
nosotros somos
yo soy
él es
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση