Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μέρες της εβδομάδας / les jours de la semaine

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
Σάββατο