Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μέρες της εβδομάδας / les jours de la semaine

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Κυριακή Dimanche
Lundi
Samedi
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση