Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Δέκα μέχρι δεκαεννέα / dix à dix-neuf

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
Δεκαέξι Δεκάξι