Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Δέκα μέχρι δεκαεννέα / dix à dix-neuf

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Έντεκα Έντεκα quatorze
seize
onze
quinze
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση