Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

άνθρωποι / les gens

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
ο πατέρας