Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

άνθρωποι / les gens

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
κάποιος quelqu'un
l'homme
la fille
le frère
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση