Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 2 / Locutions courtes 2

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
πολύ απασχολημένος