Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μεγαλύτερες φράσεις 1 / Locutions plus longues 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
είμαι απασχολημένος