Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μεγαλύτερες φράσεις 1 / Locutions plus longues 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Είστε τυχεροί με τον καιρό Tu as de la chance avec le temps
Nous sommes tous les deux satifaits e
Etre occupé à
Si je ne me trompe pas
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση