Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εγώ είμαι και εγώ έχω / être et avoir

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
Εγώ είμαι