Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εγώ είμαι και εγώ έχω / être et avoir

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Αυτό έχει Ils ont (masc) elles ont (fem)
Nous avons
ça a this translation will vary a lot depending on the context
Il est
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση