Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

συναισθήματα / sentimenti ed emozioni

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ιταλικά
η έκσταση