Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

χρόνος / tempo

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ιταλικά
η εβδομάδα