Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

χρόνος / tempo

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο χειμώνας l'inverno
il secondo
l'anno
l'estate
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση