Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οπτικές περιγραφές / descrizioni visive

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ιταλικά
άσχημος