Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οπτικές περιγραφές / descrizioni visive

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
όμορφος orribile
bello
opaco
splendente
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση