Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Αριθμοί και κλάσματα / अंक आणी अपुर्णांक

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Μαράθι
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο