Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Αριθμοί και κλάσματα / अंक आणी अपुर्णांक

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
Ο αντίστροφος गुणक GuNak
प्रमुख Pramukh
दोन्हीकडुन Donhikadun
अपूर्णांक ApoorNaank
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση