Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μηδέν έως εννέα / zero do dziewięć

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
μηδέν