Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μηδέν έως εννέα / zero do dziewięć

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τρία sześć
trzy
siedem
cztery
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση