Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

συναισθήματα / uczucia i emocje

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
η συμπόνια