Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

συναισθήματα / uczucia i emocje

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η χαρά pogoda ducha wesołość
miłość
nienawiść
desperacja
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση