Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

το σώμα 1 / ciało 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η μύτη nos
noga
głowa
ucho
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση