Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 1 / krótkie zwroty 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
Σωστά