Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 1 / krótkie zwroty 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πεινάω Przepraszam
Jak mogę pomóc
Jestem głodny
Najadłem się
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση