Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μεγαλύτερες φράσεις 1 / dłuższe zwroty 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
Είμαστε και οι δύο ικανοποιημένοι