Φράσεις Ελληνικά με Πολωνικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μεγαλύτερες φράσεις 2 / dłuższe zwroty 2

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πολωνικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Δεν πρόσεξα Tęsknisz za domem?
Kiedy o tym pomyślę
Nie wyglądałem
Czuję się naprawdę jak w domu
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση