Φράσεις Ελληνικά με Πορτογαλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συζήτηση / conversa

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πορτογαλικά
Παρακαλώ