Φράσεις Ελληνικά με Πορτογαλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

συναισθήματα / sentimentos e emoções

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πορτογαλικά
το μίσος