Φράσεις Ελληνικά με Πορτογαλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

συναισθήματα / sentimentos e emoções

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πορτογαλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
λυπημένος êxtase
tédio
triste
feliz
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση