Φράσεις Ελληνικά με Πορτογαλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

άνθρωποι / pessoas

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πορτογαλικά
το κορίτσι