Φράσεις Ελληνικά με Πορτογαλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 1 / frases curtas 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πορτογαλικά
Ευχαρίστησή μου