Φράσεις Ελληνικά με Πορτογαλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 1 / frases curtas 1

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πορτογαλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω Tenho sede
Como o posso ajudar
De modo algum
Boa ideia
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση