Φράσεις Ελληνικά με Πορτογαλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 2 / frases curtas 2

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Πορτογαλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
εκτός excepto
A trabalhar para
Pessoas normais
regularmente
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση