Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

mealtime / L'hora de dinar

English to Catalan phrases

Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Catalan
phrase comment phrase comment
knife el ganivet
fork la forquilla
spoon la cullera
plate el plat
bowl el bol
mug la tassa
cup la tassa
glass el got
breakfast l'esmorzar
lunch el dinar
supper el sopar
snack el berenar
mealtime l'hora de dinar
bottle l'ampolla
corkscrew el llevataps també tirabuixó