Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

kitchen / La Cuina

English to Catalan phrases

Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Catalan
phrase comment phrase comment
saucepan la casserola
frying pan la paella
cooker els fogons
fridge la nevera
cupboard l'armari
oven el forn
kettle la tetera també bullidora
tinopener l'obridor també l'obrellaunes
sink l'aigüera
tap l'aixeta
washing up rentar els plats
worktop el taulell de cuina també marbre
breadboard la taula per tallar el pa
rubbish bin les escombreries
dishwasher el rentaplats
food el menjar