Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previous(previous list) next(next list)

more creatures / Més Criatures

English to Catalan phrases

Take a look at the English to Catalan phrases below. Try to remember them, then take the Vocabulary Exercise by following one of these links.

(No typing required)
(You must type every answer)
English Catalan
phrase comment phrase comment
ant la formiga
bee l'abella
bird l'ocell
fish el peix
fly la mosca
chicken el gall també pollastre
insect el insecte
snake la serp
worm el cuc
crab el cranc
lizard el llargandaix
shark el tauró
spider l'aranya