Expresii şi exerciţii de vocabular din Română în Rusă

previous(lista precedentă)afacerile / дело, бизнес next(lista următoare)

Uitaţi-vă la expresiile din Română în Rusă de mai jos. Încercaţi să le memoraţi, apoi faceţi exerciţiile de vocabular urmând unul din link-urile următoare.

(Introducerea cuvintelor în scris nu este necesară)
Trebuie să introduceţi în scris fiecare răspuns.
Română Rusă
expresia comentariu expresia comentariu
reclama реклама
afacerea дело
comitetul комитет
competiţia конкуренция
compania компания
dezvoltarea развитие
distribuţia распределение
industria индустрия
piaţa рынок
organizaţia организация
biroul офис
contractul контракт
negocierea переговоры
comerţul торговля