Expresii şi exerciţii de vocabular din Română în Rusă

previous(lista precedentă)finanţarea personală / личные финансы next(lista următoare)

Uitaţi-vă la expresiile din Română în Rusă de mai jos. Încercaţi să le memoraţi, apoi faceţi exerciţiile de vocabular urmând unul din link-urile următoare.

(Introducerea cuvintelor în scris nu este necesară)
Trebuie să introduceţi în scris fiecare răspuns.
Română Rusă
expresia comentariu expresia comentariu
contul счет
banca банк
banii деньги
retragerea снятие денег
plata оплата
banii lichizi наличные деньги
creditul кредит
debitul дебет
dobânda процент
declaraţia extrasul отчет
ipoteca ипотека
bugetul бюджет
investiţia инвестиции
acţiunile акции
cardul de credit кредитная карточка
societate de credit ipotecar жилищно-строительный кооператив