Expresii şi exerciţii de vocabular din Română în Rusă

previous(lista precedentă)calităţi morale / нравственные качества next(lista următoare)

Uitaţi-vă la expresiile din Română în Rusă de mai jos. Încercaţi să le memoraţi, apoi faceţi exerciţiile de vocabular urmând unul din link-urile următoare.

(Introducerea cuvintelor în scris nu este necesară)
Trebuie să introduceţi în scris fiecare răspuns.
Română Rusă
expresia comentariu expresia comentariu
bine bun/cuminte хорошо
rău dăunător/defectuos плохо
răul зло
drept corect правильный
greşit неправильный
virtutea добродетель
păcatul plin de păcat грешность
inocenţa nevinovăţia невинность
vina виновность
respectul уважение
dispreţul презрительность