čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Polonès

Activitat Financera / biznes, finanse
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Polonès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Polonès
frase commentari frase commentari
l'assegurança ubezpieczenie
el capital kapitał
el flux de caixa przepływ gotówki
l'impost podatek
el comptable księgowy
el benefici zysk
el dèficit deficyt
els comptes księgowość
l'actiu el béns, drets i crèdits majątek aktywa
la facturació obrót
l'amortització spadek wartości
el dividend dywidenda
la previsió prognoza
el passiu należności
el cost també la despesa koszty ogólne
el tipus d'interès stopa procentowa
el balanç de compte zestawienie bilansowe