čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Suec

Activitat Financera / företagsekonomi
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Suec que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Suec
frase commentari frase commentari
l'assegurança försäkring
el capital kapital
el flux de caixa kassaflöde
l'impost skatt
el comptable revisor
el benefici vinst
el dèficit underskott
els comptes konton
l'actiu el béns, drets i crèdits tillgångar
la facturació omsättning
l'amortització värdeminskning
el dividend utdelning
la previsió prognos
el passiu skulder
el cost també la despesa allmänna omkostnader
el tipus d'interès räntesats
el balanç de compte balansräkning