čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Suec

La Llei / lag
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Suec que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Suec
frase commentari frase commentari
l'autoritat auktoritet
la llei lag
el crim brott
la policia polis
la justícia rättvisa
el jutjat domstol
el delicte lagöverträdelse
l'acusació anklagelse
l'advocat advokat
el criminal brottsling
l'al.legació påstående
l'acusat anklagad
la presó fängelse
el jutge domare
la sentència també la pena dom
el judici també el procès domstolsmål