čeština Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Prases i exercicis de vocabulari del Català a Suec

Interactiu / interaktiv
Dóna un cop d'ull a les frases Català a Suec que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)

(Has d'escriure cada resposta)

Català Suec
frase commentari frase commentari
perseguir att förfölja
competir att tävla
guanyar att vinna
perdre att förlora
fer l'amor att älska
guiar att vägleda
recompensar att belöna
ajudar att hjälpa
preguntar i demanar att fråga
permetre att tillåta
lluitar també combatre att slåss