Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do němčina

dělat a vypadat / tun und scheinen

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština němčina
fráze poznámka fráze poznámka
dělají Sie tun
Wir scheinen
Es tut Er(m), Sie(f) tut
Ihr scheint Plural
Vyberte správnou odpověď